«Χτυπάμε τον καρκίνο του μαστού προσέχοντας και το αισθητικό αποτέλεσμα»