Χειρουργικές επεμβάσεις

Πρόκειται για χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού  κατά την οποία αφαιρείται ο καρκίνος μαζί με μικρό τμήμα υγιούς μαζικού αδένα περιμετρικά. Εδώ συνήθως εφαρμόζονται και οι ογκοπλαστικές τεχνικές επιπέδου Ι. Η ογκεκτομή ακολουθείται από μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία, που σκοπό έχει την πρόληψη της τοπικής υποτροπής.

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για να διαπιστώσουμε εάν ο καρκίνος του μαστού έχει εξαπλωθεί και στους λεμφαδένες της σύστοιχης μασχάλης, δηλαδή πρόκειται για χειρουργική σταδιοποίηση της νόσου. Το μεγάλο πλεονέκτημα της βιοψίας φρουρού λεμφαδένα έναντι του μασχαλιαίου λεμφαδενικού καθαρισμού είναι τα χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης λεμφοιδήματος.

Η ομάδα μας χρησιμοποιεί την «διπλή τεχνική», κατά την οποία γίνεται  σήμανση τόσο με ραδιενεργό ισότοπο όσο και με μια ειδική μπλε χρωστική ώστε να μπορέσει ο χειρουργός να εντοπίσει κατά την διάρκεια της εγχείρησης τον ή τους λεμφαδένες φρουρούς.

Στον μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό επιπέδων Ι & ΙΙ αφαιρούνται περίπου 15 λεμφαδένες από την σύστοιχη μασχάλη. Η επέμβαση αυτή είναι απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά  τα ποσοστά εμφάνισης λεμφοιδήματος μετεγχειρητικά είναι υψηλότερα.

Περίπου το 35% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού πρέπει να αντιμετωπισθούν με μαστεκτομή. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα τεχνικών για την μαστεκτομή  (πχ IMF, Goldilocks, κλπ) αλλά η βασική αρχή πρέπει να είναι η εξής: η βέλτιστη αντιμετώπιση της κακοήθειας με την μικρότερη επίπτωση στην ποιότητα της ζωής.

Πρόκειται για χειρουργική επέμβαση κατά την οποία με μια μικρή τομή γίνεται εκτομή του μαζικού αδένα αλλά με διατήρηση του υπερκείμενου δέρματος. Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι μπορεί να γίνει αποκατάσταση του μαστού στον ίδιο χρόνο, πχ με ενθέματα (implants) και μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα. Κι εδώ υπάρχουν αρκετές τεχνικές, ενδεικτικά αναφέρονται: περιθηλαία, Wise pattern, IMF, Dome, Vertical, κλπ. Ο χειρουργός πρέπει να είναι εξοικιωμένος με όλες τις τεχνικές ώστε να μπορεί να εξατομικεύει κατά περίπτωση.

Οι γυναίκες που έχουν βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού και διαπιστωμένη μετάλλαξη σε κάποιο από τα υπεύθυνα γονίδια (πχ BRCA1, BRCA2, PALB2, κλπ) έχουν πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού  (στην διάρκεια της ζωής τους) που φτάνει έως το 85%. Είναι σημαντικό οι γυναίκες αυτές να αναγνωρισθούν και να αντιμετωπισθούν πριν νοσήσουν. Στις περιπτώσεις αυτές έχει ένδειξη η αμφοτερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομή (Risk Reducing Syrgery). Συνήθως γίνεται μαστεκτομή με διατήρηση του δέρματος και αποκατάσταση του μαστού σε πρώτο χρόνο.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΝΘΕΜΑ ΚΑΙ ADM

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΡΗΜΝΟ DIEP

Η ογκοπλαστική χειρουργική είναι ο συνδυασμός ογκολογικής και πλαστικής χειρουργικής. Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική (έναντι της κλασικής χειρουργικής) προσέγγιση στην χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού που μας επιτρέπει να έχουμε ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς να γίνεται κανένας συμβιβασμός στο ογκολογικό αποτέλεσμα. Με την χρήση των ογκοπλαστικών τεχνικών μπορούμε να αφαιρέσουμε μεγαλύτερους όγκους από τον μαστό και να τον διατηρήσουμε χωρίς να προκαλέσουμε δυσμορφία. Επίσης, με την χρήση αυτών των τεχνικών μπορούμε να διατηρήσουμε τον μαστό και να αποφύγουμε την μαστεκτομή. Αυτό έχει θετική επίπτωση στην ψυχολογική κατάσταση των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Η διενέργεια ογκοπλαστικών επεμβάσεων απαιτεί ειδική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση από πλευράς χειρουργού. Επιπλέον, επειδή η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη, ο χειρουργός πρέπει να είναι εξοικιωμένος με όλες τις ογκοπλαστικές τεχνικές ώστε να μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη επέμβαση για την κάθε ασθενή.

Οι ογκοπλαστικές εγχειρήσεις επιπέδου Ι είναι τεχνικά λιγότερο απαιτητικές κι επιτρέπουν εκτομή έως 20% του μαζικού αδένα και διατήρηση του μαστού. Για την διενέργεια μιας «απλής» ογκοπλαστικής επιπέδου Ι ο χειρουργός πρέπει να  ακολουθεί  τα εξής 6   βήματα:

 1. Μικρή τομή στον μαστό σε σημείο που να είναι αισθητικώς αποδεκτό
 2. Δημιουργία κρημνών – κινητοποίηση
 3. Εκτομή της βλάβης σε υγιή όρια από το υποδόριο λίπος έως την περιτονία του μείζονος θωρακικού
 4. Διεγχειρητική μαστογραφία του παρασκευάσματος
 5. Σύγκλειση του ελλείματος  του μαζικού αδένα
 6. Επανατοποθέτηση του συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω στην ανατομική του θέση (εφόσον χρειάζεται)

Οι ογκοπλαστικές τεχνικές επιπέδου ΙΙ προέρχονται από μειωτικές επεμβάσεις του μαστού, που τις έχουμε δανειστεί (και τροποποιήσει) από την πλαστική χειρουργική. Είναι ιδιαίτερα απαιτητικές τεχνικά, απαιτούν ειδική εκπαίδευση από πλευράς χειρουργού κι επιτρέπουν εκτομή 20-50% του μαζικού αδένα και διατήρηση του μαστού. Καθώς έπειτα από  τόσο μεγάλες εκτομές προκύπτει ασυμμετρία μεταξύ των δύο μαστών οι επεμβάσεις αυτές συχνά συνδυάζονται με symmetrisation surgery στον υγιή μαστό, σε πρώτο ή δεύτερο χρόνο, αναλόγως της επιθυμίας της ασθενούς. Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές θεραπευτικών μαμμοπλαστικών (επιπέδου ΙΙ), αναλόγως της εντόπισης του καρκίνου, είναι:

 1. Superior pedicle with inverted T-scar
 2. Vertical (Lejour)
 3. Μαμμοπλαστική V
 4. Inferior pedicle
 5. Round – block (Benelli)
 6. Μαμμοπλαστική J (Gasperoni)

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που η ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε επανεγχείρηση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 1. Συμπληρωματική εκτομή όταν έχουμε θετικά όρια στην ογκεκτομή
 2. Μαστεκτομή όταν έχουμε τοπική υποτροπή μετά από ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία
 3. Μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός μετά από βιοψία φρουρού λεμφαδένα, κ.α.

 1. Κακοήθης φυλλοειδής όγκος
 2. Καρκίνος μαστού της εγκυμοσύνης
 3. Καρκίνος μαστού στον άνδρα
 4. Νόσος Paget
 5. Μελάνωμα του μαστού
 6. Λέμφωμα του μαστού
 7. Αγγειοσάρκωμα του μαστού
 8. Μεταστατική νόσος του μαστού, κ.α.

 1. Ινοαδένωμα
 2. Αμάρτωμα
 3. Καλοήθης φυλλοειδής όγκος
 4. Λίπωμα, κ.α.