Διάλεξη στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της κλινικής ΡΕΑ